nl

Privézaken

Gebruiksvoorwaarden

AUTEURSRECHT

Alle inhoud van de LSI - Germany GmbH websites is auteursrechtelijk beschermd - in het bijzonder teksten, afbeeldingen, logo's, grafische elementen, audioclips, animaties en video's. LSI - Germany GmbH geeft u de toestemming om de inhoud van deze websites alleen voor privé- en niet-commercieel gebruik te bekijken en weer te geven of te downloaden. Voor een externe link is schriftelijke toestemming van LSI - Germany GmbH nodig.

INHOUD EN DOWNLOADS

LSI - Germany GmbH heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan niet garanderen dat alle gegevens, informatie of materiaal om te downloaden te allen tijde juist, actueel en betrouwbaar is. De aansprakelijkheid van LSI - Germany GmbH met betrekking tot uw gebruik van de verstrekte gegevens, informatie of downloadmateriaal is strikt beperkt tot het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, verwijtbare schending van hoofdplichten, opzettelijke of grove nalatige schending van andere plichten of verwijtbare aantasting van de gezondheid.

HANDELSMERKRECHT

Alle handelsmerken of logo's die op de websites van LSI - Germany GmbH gebruikt en/of weergegeven worden, zijn gedeponeerde handelsmerken. Elk gebruik van de weergegeven handelsmerken of logo's door derden is verboden.

Privacy-verklaring

INLEIDING

Wij danken u voor uw interesse in onze website en in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van het grootste belang. Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen ter bescherming van de privacy en de gegevensbeveiliging.

Wij zijn onderworpen aan de Duitse overheidsvoorschriften van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Telemediengesetz (TMG). Hieronder vindt u welke persoonlijke gegevens worden verzameld bij het gebruik van onze websites/microsite en de bijbehorende diensten en functies, en hoe en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Deze opgeslagen gebruikersgegevens inclusief uw IP-adres worden gewist of geanonimiseerd, zodra ze niet meer nodig zijn voor het hierboven vermelde doel.

LINKS

Websites van LSI - Germany GmbH bevatten ook links naar websites van derden. De inhoud van deze websites van derden werd voor het invoegen van deze links op onze websites gecontroleerd op onwettige inhoud. LSI - Germany GmbH is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud die via links van derden wordt opgeroepen. Indien LSI - Germany GmbH merkt of ervan op de hoogte wordt gesteld dat een link van derden naar een onwettige inhoud verwijst, zal deze link worden verwijderd indien dit technisch mogelijk en redelijk is.

INTERACTIE MET SOCIALE NETWERKEN

Op onze websites heeft u de mogelijkheid tot interactie met sociale netwerken van derden, zoals hieronder beschreven.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken een tool genaamd Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", kleine tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw apparaat en die Google Analytics in staat stellen om informatie te verzamelen over het gebruik van deze site. De aldus verzamelde informatie wordt doorgaans overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de VS. Wij wijzen u erop dat op onze website een dienst voor IP-anonimisering is geïnstalleerd en geactiveerd, zodat uw IP-adres door Google wordt ingekort wanneer u zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt of in andere landen die verdragsluitende partij zijn bij de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Voor onze rekening zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op onze website op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te verlenen. IP-adressen die via Google Analytics worden verzameld, worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt cookies blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Verder kunt u het verzamelen van uw gegevens - gegenereerd door cookies met betrekking tot uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) - en de verdere verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de volgende plugin voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

DOWNLOAD

Het downloaden van programma's is op eigen risico. Zoals toegestaan door de wet, is LSI - Germany GmbH niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de installatie of het gebruik van software die is verkregen uit de download sectie. Ondanks voortdurende viruscontroles is elke aansprakelijkheid voor schade of stoornissen door computervirussen volgens de geldende wetgeving uitgesloten.

CONTACTFORMULIER

Op onze website kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen. Uw aldus verstrekte gegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres…) worden gebruikt om uw aanvragen te beantwoorden en te verwerken.

DOORGEVEN VAN GEGEVENS

Verzamelde gegevens over uw gebruik van onze websites kunnen in opdracht van LSI - Germany GmbH aan derde ondernemingen worden doorgegeven, maar alleen als dit noodzakelijk is voor doeleinden binnen het kader van deze privacyverklaring. Binnen dit kader kunnen gegevens worden verwerkt in landen die buiten het toepassingsgebied vallen van richtlijn 95/467EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (ABl. EG Nr. L 281 S. 31), omdat bepaalde diensten mogelijk alleen beschikbaar zijn op servers in de desbetreffende landen. Indien en wanneer een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zorgen wij voor voldoende bescherming in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming via adequate garanties betreffende uw persoonlijke rechten (bijv. als onderdeel van contractuele overeenkomsten).

VERDER GEBRUIK EN WISSEN VAN GEGEVENS

De verdere verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens gebeurt alleen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften of met uw toestemming. Doorgifte van uw gegevens aan derden anders dan hierboven vermeld, vindt niet plaats. Het doorgeven van gegevens aan een dienstverlener voor gegevensverwerking, die aan instructies gebonden is, is voorbehouden. Wij wissen of anonimiseren uw persoonsgegevens in de regel onmiddellijk, zodra deze niet meer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden. Specifieke details van de bovenstaande paragrafen betreffende het opslaan en wissen van persoonlijke gegevens blijven onaangetast.

Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van deze site via Datenschutzbeauftragter.LSIGermany@jacklinks.com

Versie van de privacyverklaring vanaf maart 2023

Copyright LSI - Germany GmbH